Jaarverslagen

 

Jaarverslag 2018

Inkomsten 2018 Uitgaven 2018
Adoptiebedragen honden € 11895,- Donaties aan de asiels € 6512,50
Adoptie op afstand € 1595,- Dierenartskosten € 884,79
Hondenhokken € 358,- Transportkosten € 6894,31
Sterilisatieproject € 25,- Overige kosten € 1649,11
Overige donaties € 1400,-
Totalen 2018 € 15273,- € 15940,71

 

Jaarverslagen28

 

Jaarverslag 2018

Inkomsten 2018
Adoptiebedragen honden € 11895,-
Adoptie op afstand € 1595,-
Hondenhokken € 358,-
Sterilisatieproject € 25,-
Overige donaties € 1400,-
Totaal inkomsten € 15273,-
Uitgaven 2018
Donaties aan de asiels € 6512,50
Dierenartskosten € 884,79
Transportkosten € 6894,31
Overige kosten € 1649,11
Totaal uitgaven € 15940,71

 

Jaarverslagen28

 

Jaarverslag 2017

Inkomsten 2017 Uitgaven 2017
Adoptiebedragen honden € 14210,- Donaties aan de asiels € 8912,-
Adoptie op afstand € 2040,- Dierenartskosten € 1255,59
Hondenhokken € 587,- Transportkosten € 6300,91
Sterilisatieproject € 63,- Overige kosten € 1973,61
Overige donaties € 595,-
Totalen 2017 € 17495,- € 18442,11

 

Jaarverslagen27

 

Jaarverslag 2017

Inkomsten 2017
Adoptiebedragen honden € 14210,-
Adoptie op afstand € 2040,-
Hondenhokken € 587,-
Sterilisatieproject € 63,-
Overige donaties € 595,-
Totaal inkomsten € 17495,-
Uitgaven 2017
Donaties aan de asiels € 8912,-
Dierenartskosten € 1255,59
Transportkosten € 6300,91
Overige kosten € 1973,61
Totaal uitgaven € 18442,11

 

Jaarverslagen27

 

Jaarverslag 2016

Inkomsten 2016 Uitgaven 2016
Adoptiebedragen honden € 13475,- Donaties aan de asiels € 4891,-
Adoptie op afstand € 1875,- Dierenartskosten € 1580,20
Hondenhokken € 812,- Transportkosten € 6095,26
Sterilisatieproject € 294,- Overige kosten € 639,15
Overige donaties € 870,-
Totalen 2016 € 17326,- € 13205,61

 

Jaarverslagen26

 

Jaarverslag 2016

Inkomsten 2016
Adoptiebedragen honden € 13475,-
Adoptie op afstand € 1875,-
Hondenhokken € 812,-
Sterilisatieproject € 294,-
Overige donaties € 870,-
Totaal inkomsten € 17326,-
Uitgaven 2016
Donaties aan de asiels € 4891,-
Dierenartskosten € 1580,20
Transportkosten € 6095,26
Overige kosten € 639,15
Totaal uitgaven € 13205,61

 

Jaarverslagen26

 

Jaarverslag 2015

Inkomsten 2015 Uitgaven 2015
Adoptiebedragen honden € 13515,- Donaties aan de asiels € 7190,-
Adoptie op afstand € 1360,- Dierenartskosten € 1507,12
Hondenhokken € 617,- Transportkosten € 7472,64
Sterilisatieproject € 139,- Overige kosten € 1648,68
Overige donaties € 1060,-
Totalen 2015 € 16691,- € 17818,44

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2015

Inkomsten 2015
Adoptiebedragen honden € 13515,-
Adoptie op afstand € 1360,-
Hondenhokken € 617,-
Sterilisatieproject € 139,-
Overige donaties € 1060,-
Totaal inkomsten € 16691,-
Uitgaven 2015
Donaties aan de asiels € 7190,-
Dierenartskosten € 1507,12
Transportkosten € 7472,64
Overige kosten € 1648,68
Totaal uitgaven € 17818,44

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2014

Inkomsten 2014 Uitgaven 2014
Adoptiebedragen honden € 20630,- Donaties aan de asiels € 7353,-
Adoptie op afstand € 1305,- Dierenartskosten € 3383,88
Hondenhokken € 561,- Transportkosten € 19988,48
Sterilisatieproject € 30,- Overige kosten € 1301,45
Overige donaties € 2250,50
Totalen 2014 € 24776,50 € 32026,81

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2014

Inkomsten 2014
Adoptiebedragen honden € 20630,-
Adoptie op afstand € 1305,-
Hondenhokken € 561,-
Sterilisatieproject € 30,-
Overige donaties € 2250,50
Totaal inkomsten € 24776,50
Uitgaven 2014
Donaties aan de asiels € 7353,-
Dierenartskosten € 3383,88
Transportkosten € 19988,48
Overige kosten € 1301,45
Totaal uitgaven € 32026,81

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2013

Inkomsten 2013 Uitgaven 2013
Adoptiebedragen honden € 22205,- Donaties aan de asiels € 9804,50
Adoptie op afstand € 1480,- Dierenartskosten € 6107,54
Hondenhokken € 744,- Transportkosten € 8225,90
Sterilisatieproject € 980,- Overige kosten € 1486,42
Kliniek € 26,-
Overige donaties € 325,-
Totalen 2013 € 25760,- € 25624,36

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2013

Inkomsten 2013
Adoptiebedragen honden € 22205,-
Adoptie op afstand € 1480,-
Hondenhokken € 744,-
Sterilisatieproject € 980,-
Kliniek € 26,-
Overige donaties € 325,-
Totaal inkomsten € 25760,-
Uitgaven 2013
Donaties aan de asiels € 9804,50
Dierenartskosten € 6107,54
Transportkosten € 8225,90
Overige kosten € 1486,42
Totaal uitgaven € 25624,36

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2012

Inkomsten 2012 Uitgaven 2012
Adoptiebedragen honden € 36490,- Donaties aan de asiels € 10641,-
Adoptie op afstand € 1275,- Dierenartskosten € 6542,13
Hondenhokken € 1348,- Transportkosten € 13879,22
Sterilisatieproject € 63,- Overige kosten € 1027,74
Kliniek € 21,15
Overige donaties € 790,-
Totalen 2012 € 39987,15 € 32090,09

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2012

Inkomsten 2012
Adoptiebedragen honden € 36490,-
Adoptie op afstand € 1275,-
Hondenhokken € 1348,-
Sterilisatieproject € 63,-
Kliniek € 21,15
Overige donaties € 790,-
Totaal inkomsten € 39987,15
Uitgaven 2012
Donaties aan de asiels € 10641,-
Dierenartskosten € 6542,13
Transportkosten € 13879,22
Overige kosten € 1027,74
Totaal uitgaven € 32090,09

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2011

Inkomsten 2011 Uitgaven 2011
Adoptiebedragen honden € 39232,70 Donaties aan de asiels € 13545,-
Adoptie op afstand € 921,- Dierenartskosten € 9400,58
Hondenhokken € 795,- Transportkosten € 13751,41
Sterilisatieproject € 939,- Overige kosten € 2624,93
Kliniek € 100,-
Overige donaties € 1001,-
Totalen 2011 € 42988,70 € 39321,92

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2011

Inkomsten 2011
Adoptiebedragen honden € 39232,70
Adoptie op afstand € 921,-
Hondenhokken € 795,-
Sterilisatieproject € 939,-
Kliniek € 100,-
Overige donaties € 1001,-
Totaal inkomsten € 42988,70
Uitgaven 2011
Donaties aan de asiels € 13545,-
Dierenartskosten € 9400,58
Transportkosten € 13751,41
Overige kosten € 2624,93
Totaal uitgaven € 39321,92

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2010

Inkomsten 2010 Uitgaven 2010
Adoptiebedragen honden € 35450,- Donaties aan de asiels € 15190,50
Adoptie op afstand € 763,- Dierenartskosten € 7884,36
Hondenhokken € 1490,- Transportkosten € 13347,73
Sterilisatieproject € 500,- Overige kosten € 1816,45
Kliniek € 1605,-
Overige donaties € 1455,23
Totalen 2010 € 41263,23 € 38239,04

 

Jaarverslagen25

 

Jaarverslag 2010

Inkomsten 2010
Adoptiebedragen honden € 35450,-
Adoptie op afstand € 763,-
Hondenhokken € 1490,-
Sterilisatieproject € 500,-
Kliniek € 1605,-
Overige donaties € 1455,23
Totaal inkomsten € 41263,23
Uitgaven 2010
Donaties aan de asiels € 15190,50
Dierenartskosten € 7884,36
Transportkosten € 13347,73
Overige kosten € 1816,45
Totaal uitgaven € 38239,04

 

Jaarverslagen25

Toelichting:

Voor de bemiddeling van de honden vanuit Polen in Nederland (en omstreken) maken wij geen aanspraak op donatiegelden. Alle kosten die hierbij komen kijken worden betaald van de adoptiebedragen. Alsmede de overige kosten (bv. voor webhosting) die de stichting maakt , worden hiervan betaald. Onze doelstelling is om dit op deze manier voort te zetten, zodat we kunnen blijven garanderen dat donatie’s voor 100% besteed worden aan het doel waarvoor gedoneerd is. Wanneer er geld overblijft van de adoptiebedragen, dan word dit uiteraard ook besteed aan de honden die nog in Polen verblijven.

Het verschil dat overblijft tussen de inkomsten en uitgaven, bestaat voor een deel uit donatie’s. Dit komt doordat een deel van de donatie’s aan het einde van een jaar bij ons binnen zijn gekomen, maar dan pas in het volgende jaar besteed zullen worden. Daarnaast proberen wij altijd een deel als reserve aan te houden voor eventuele onvoorziene kosten.

Eind 2010 zijn we net van start gegaan met het sterilisatieproject. We willen hiermee meer structurele hulp in Polen zelf kunnen geven. Het is en blijft een belangrijk project om de situatie voor de honden in Polen echt definitief te kunnen veranderen.

Onder de “Donatie’s aan de asiels” vallen de bijdragen aan de asiels voor de dierenartskosten, donatie’s voor de Adoptie op afstand honden, de hondenhokken, het sterilisatieproject, de kliniek en alle overige donatie’s.

Onder de “Transportkosten” vallen alle kosten die gemaakt worden bij reizen. Deze kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor de bus en de brandstofkosten voor de reizen naar Polen om de (geadopteerde) honden op te halen. Deze reizen worden altijd gecombineerd waarbij op de heenreis de ingezamelde spullen meegaan en op de terugreis de honden mee terug gaan.

Onder “Overige kosten” vallen alle kosten die we hier in Nederland maken. Hieronder vallen o.a. de kosten voor de webhosting, portokosten, bankkosten, organisatie hondendag etc.

We willen graag iedereen die ons heeft gesteund, namens de honden en alle vrijwilligers in Nederland & Polen, ontzettend bedanken voor hun bijdrage!!

Jaarverslagen15